Životné poistenie ako nástroj na sporenie na dôchodok?

máj 11, 2020 | Životné poistenie

Dôchodok začína byť veľmi horúca téma už aj u nás na Slovensku. Európa sa postupne pripravuje na to, že dôchodkový systém sa môže v najbližších rokoch zmeniť na Americký systém, kde si každý občan už pri narodení odkladá na dôchodok.
Bohužiaľ demografická krivka klesá, rodí sa čoraz menej detí a o pár rokov nebude mať kto prispievať na dôchodok. Dokonca aj vláda priznáva, že o pár rokov nebudeme poznať dôchodkový systém tak ako dnes. Existujú rôzne dohady, či to už bude len paušálny poplatok bez ohľadu na to, koľko človek odrobí, alebo sociálna poisťovňa nebude vôbec existovať. Predstavte si, že jedného dňa pôjdete na dôchodok a nedostanete nič, prípadne nejaký paušálny poplatok. Dôchodok čaká každého z nás, otázka je, či sa naň pripravíme.
Odkladajte si na dôchodok čo najskôr. Čím skôr začnete, tým to pre vás bude lacnejšie. O tom ako čas pôsobí na vaše peniaze som písal v predošlých článkoch TU. Nie je jedno kde si na dôchodok odkladáte, preto som sa rozhodol, že vám ukážeme možnosti sporenia na dôchodok. Veľa klientov si už odkladá na dôchodok prostredníctvom poistenia. Kedysi to bola moderná forma sporenia  aj vďaka sprostredkovateľom. Treba však pripomenúť, že životné poistenie v sebe nesie aj poplatky, ktoré môžu do veľkej miery ovplyvniť výšku hodnoty na konci. Investičné životné poistenie investuje peniaze na kapitálovom trhu. Je podľa vás lepšie investovať na kapitálový trh priamo, alebo prostredníctvom životného poistenia, kde sú veľké poplatky. Nákladovosť životného poistenia sa blíži k 6% p.a. pri výnosnosti 8% p.a.
Porovnanie poplatkov pri sporení na dôchodok pri životnom poistení a sporením do fondov:
Investičné životné poistenie
Sporenie do fondov
Vstupný poplatok
3% -15%
0% – 5%
Administratívny poplatok
0,66 € – 3 €/ mesačne
0 €
Nákupný poplatok
2% – 5%
0% – 0,3%
Poplatok za správu fondov
0,5% – 2%/ročne
0%
Poplatok za správu fondu správcovi
0,7% – 2%/ročne
0,7% -2%/ročne
Rada na záver:
Pokiaľ si chcete odkladať na dôchodok zvoľte si správny sporiaci program prostredníctvom sporenia do fondov, kde investujete priamo na kapitálovom trhu prostredníctvom správcovskej spoločnosti.
Investičné životné poistenie nemusí byť zlá voľba pokiaľ chcete byť poistený na vysoké sumy napríklad pri krytí smrti alebo trvalých následkov. Aj napriek tomu viac odporúčam klasické rizikové poistenie, kde je klient len poistený bez sporiacej zložky.